hero

محصولات

توری

کلیه مراحل ابتدایی کار ، شامل بازدید از پروژه توریهای محافظ در برابر حشرات از دیگر محصولات پانورامادژ است که این شرکت را از رقبا متمایز ساخته است. این توریها از نظر ظاهری با پنجره ها مطابقت کامل دارند بطوریکه در نمای ساختمان تآثیری نمی گذارند و موجب زشتی و ناهماهنگی آن نمی شوند. استفاده از این توریها امنیت کامل برای شما و خانواده تان را در برابر حشرات ایجاد می کند و کوچکترین منفذی را برای ورود حشرات باقی نمی گذارند. باز و بسته شدن آسان و قابلیت شستشو از برخی دیگر از مزایای این توریها به شمار می روند که آنها را به پرفروشترین توریهای موجود در بازار تبدیل نموده اند. این توریها با ضمانت نامه معتبر به مشتریان عزیز عرضه می گردند.